Coding with Titans

so breaking things happens constantly, but never on purpose

Aktualne prace nad TytanNET

Projekt ten zajmuje mi już ponad rok czasu i ciągle zauważam jak wiele drobnych rzeczy może wpływać na wydajność oraz jakość pracy. To, czemu aktualnie poświęcam najwięcej uwagi – to automatyczne generowanie kodu w Visual Studio. W aktualnym założeniu - kod ten powstaje w oparciu o relacje pomiędzy modułami w projekcie i nie wnosi żadnej funkcjonalności prócz “przepisania” typów (klas i struktur) z jednego API na inne (czytaj: C/C++ na C#/VB. Read more →

Projekt TytanNET - Opis

TytanNET jest moim autorskim dodatkiem (add-in) do Visual Studio 2005 oraz 2008. Głównym celem, jaki mi przyświecał przy jego tworzeniu, było ułatwienie pracy i zmniejszenie nudnego kodowania poprzez automatyzację najczęściej wykonywanych akcji. Zalicza się do nich elementy rozszerzające standardowe środowisko IDE o: okna narzędziowe Debug Output View Registry Editor View Environment Variables View metody refaktoringu kodu Assign Reorder Extract Property Init Constructor Multi-Raname Open Windows Explorer wizualizatory obiektów podczas debugowania Read more →