Coding with Titans

so breaking things happens constantly, but never on purpose

Visual Studio 2010 SDK po instalacji ServicePack 1

Tyle co ukazał się upragniony przez wielu Visual Studio 2010 ServicePack 1, a już okazuję się, iż kolejność instalowania dodatków do Visual Studio ma swoje zależności. To o czym chciałem przede wszystkim powiedzieć, to wymóg instalacji Visual Studio SDK przed zainstalowaniem SP1. Inaczej nie będzie to możliwe i instalacja się nie powiedzie z dziwnie (jak zwykle?) nic nie mówiącym komunikatem o błędzie. Error Type: Microsoft.VisualStudio.Sdk.Setup.MissingPrerequisiteException Error Message: You must have Microsoft Visual Studio 2010 installed on your computer before procedding. Read more →