Coding with Titans

so breaking things happens constantly, but never on purpose

Triki z SVN: łatwy dostęp na Windows

Kontynuując post o samym tworzeniu repozytorium i dostępie do niego z poziomu terminala Linuxa, warto też wspomnieć, że tak samo łatwo skonfigurować go można na Windowsie. Otóż tunel ssh definiujemy w sekcji [tunnels] pliku (ścieżka dla Windows 7): C:\Users\<użytkownik>\AppData\Roaming\Subversion\config Wygląda on mniej więcej tak: ssh = "C:/Programy/Putty/plink.exe" –P <port SVN> –l <użytkownik> –i "C:/Users/<użytkownik>/.ssh/id_rsa" Wyjaśniając: Przy użyciu programu plink (wchodzącego w skład ‘paczki’ putty, którą trzeba pobrać i zainstalować wcześniej), utrzymywane będzie połączenie ssh do serwera. Read more →