Coding with Titans

so breaking things happens constantly, but never on purpose

HowTo: Split web.config file

Among all the features of ASP.NET framework, there is one I love the most: moving parts of the configuration (i.e. Web.config) into separate files! It’s just it, a little something, that makes life so much easier by: less effort while working with GiT (conflicts are subtle and with better context, changing braches mostly let you move also your local changes, or reset parts of it) quicker navigation, as they are files with my custom naming convention (via R# hit Ctrl+T and start typing the name using only first uppercase letters of the file to open it) custom sections can also be put in an another file. Read more →

HowTo: Setup SSIS project to build via TeamCity

It should be simple, it should be quick. And as usual it turned out to be hard, painful and forced me to install Visual Studio 2017 back on a build machine. I’ve cried a lot that hour. Now I am just waiting, what will fail next, once I see this comment in TC build logs, even though I logged-in and obtained permanent license. [13:05:08][Step 3/3] Starting: C:\TeamCity\buildAgent\temp\agentTmp\custom_script5352870621326270693.cmd [13:05:08][Step 3/3] in directory: C:\TeamCity\buildAgent\work\2906b7d01f979ef5[13:05:12][Step 3/3] [13:05:12][Step 3/3] Microsoft Visual Studio 2017 Version 15. Read more →

HowTo: Custom fields in ApplicationInsights

Recently, I have shown, how to enable Application Insights within own WCF server application (look here). It might similarly work in other kinds of apps, so we won’t bother with further demystification of this procedure. But as you might suspect (or already stepped on), you will quickly require more metadata transmitted than it is done by default. My scenario is pretty simple. The WCF server is installed multiple times, in multiple physical locations across the whole country. Read more →

Triki z GIT: zdalne repozytorium SVN

Kolejną ciekawostką, którą chciałbym omówić są zdalne repozytoria i dostęp do nich. O ile są to repozytoria tego samego typu (czyli np. Subversion połączone z Subversion – jako externals, czy Git pracujący z Gitem – jako submodules), to nie ma to większego znaczenia i obsługa jest bezproblemowa. Ciekawsze są oczywiście krzyżówki. Jeśli przyjrzymy się bliżej pracy w Git, który musi korzystać z zewnętrznego repozytorium Subversion, to już wcale nie musi wyglądać prosto. Read more →

Triki z SVN: Przyjaciel Pacz (patch)

Czasem zdarza się sytuacja, w której ktoś, kto ma dostęp tylko do odczytu do naszego repozytorium SVN, chciałby w nim coś jednak zapisać. Udało mu się (lub jej) rozwiązać jakąś usterkę czy problem, albo usprawnić działanie. Moglibyśmy w tym miejscu dodać uprawnienia do zapisu i byłoby po sprawie. Jednak czy na pewno? Zawsze jakieś “ale”! Z czegoś wynikał przecież fakt, że ów użytkownik nie posiadał pełni praw. Czy wspomniana zmiana ma w ogóle sens i czy w ogóle istnieje? Read more →

Triki z SVN: łatwy dostęp na Windows

Kontynuując post o samym tworzeniu repozytorium i dostępie do niego z poziomu terminala Linuxa, warto też wspomnieć, że tak samo łatwo skonfigurować go można na Windowsie. Otóż tunel ssh definiujemy w sekcji [tunnels] pliku (ścieżka dla Windows 7): C:\Users\<użytkownik>\AppData\Roaming\Subversion\config Wygląda on mniej więcej tak: ssh = "C:/Programy/Putty/plink.exe" –P <port SVN> –l <użytkownik> –i "C:/Users/<użytkownik>/.ssh/id_rsa" Wyjaśniając: Przy użyciu programu plink (wchodzącego w skład ‘paczki’ putty, którą trzeba pobrać i zainstalować wcześniej), utrzymywane będzie połączenie ssh do serwera. Read more →

Triki z SVN: Przenoszenie repozytorium na OpenWRT

Na szczęście autorzy Subversion przewidzieli, że potrzeba czasem przenieść repozytorium z jednej lokalizacji do drugiej z zachowaniem pełnej historii. Pobieramy i zapisyjemy w pliku ‘repo.dump’ istniejące rewizje poleceniem: svnadmin dump <ścieżka_do_źródłowego_repozytorium> > repo.dump Na ekranie zobaczymy postęp w formie: * Dumped revision 0. * Dumped revision 1. * Dumped revision 2. * Dumped revision 3. * Dumped revision 4. * Dumped revision 5. * Dumped revision 6. * Dumped revision 7. Read more →

Triki z SVN: tworzenie repozytorium na OpenWRT

Na początku serii porad o zarządzaniu i operacjach z serwerem SVN pokażę najprostszą rzecz – a mianowicie utworzenie nowego repozytorium. Zakładam jednocześnie, że będzie ono hostowane na naszym lokalnym routerze z systemem OpenWRT BackFire 10.03 oraz, że w chcemy mieć do niego dostęp przy użyciu protokołów svn:// i svn+ssh://, zależnie od tego, z której strony się łączymy. Prawdopodobnie Subversion nie jest jeszcze zainstalowany w ogóle. Dlatego, aby się upewnić sprawdzamy listę zainstalowanych dodatków: Read more →