Coding with Titans

so breaking things happens constantly, but never on purpose

HowTo: Remove GiT remote branch

Things has been simplified over time and my old guide about Git Commands has been improved a bit. At least in the context of removing remote branches. Now, it’s as easy as passing --delete parameter along with pushing changes to the server. git push origin --delete <remote_branch_name> Response will look like following: To github.com:phofman/xyz_project.git - [deleted] <remote_branch_name> What is even more beautiful in this syntax is that it also works for remote tags! Read more →

GiT Cheat Sheet – Commands

GiT is a marvelous tool. It’s like a developer’s tool shaped into Swiss knife. It pays back to have it, yet you still need a bit of training not to make yourself hurt (like lose whole day’s work!). Or most importantly training to know, what is the command’s name for the task you are going to do. Those commands are not very obvious, somehow Mercurial and SVN did a better job here, that’s why I am providing my own list in this short tutorial. Read more →

GiT Cheat Sheet – Split my repository

Internet is full of tutorials about git usage, so here is mine too. But instead of showing basic, I wish to present the solution for an advanced problem, that I personally fight from time to time. I hope this could be valid and could also save your day! The Problem. My project’s repository became so big I noticed some components that could be turned into a separate libraries and used elsewhere either. Read more →

Missing mktemp for gitolite on Synology

I use gitolite to remotely manage my repositorites inside own cloud on Synology DS411 DiskStation. Hardware is maybe a bit old, but still gets new software updates. And of course from time to time, those updates break my configuration. Mostly because my symlinks are removed and $PATH gets reset to predefined folders. Simplest fix to restore gitolite is to symlink mktemp into known location. Login as administrator and type: ln -s /opt/bin/mktemp /sbin/mktemp New repository creation should work fine now. Read more →

Autorzy kodu przy przenoszeniu repozytorium z SVN do GiT

Dla niektórych może jest to i zbytnia perwersja, ale lubię, gdy używając jakiegoś narzędzia, stosuję się do sugerowanych przez nie konwencji. Dzięki temu wszystko to, co robię nie odstaje od siebie. I tak patrząc na repozytorium w SVN, każdy commit przypisany był do użytkownika systemowego i oznaczany po prostu jego loginem (a często i jakimiś magicznymi przy- i przedrostkami – wystarczy spojrzeć na przykład z codeplex.com: “SND\FeydRauth_cp”). GiT z kolei próbuje opatrzeć wszystko właścicielem w formacie “<login> <email>”. Read more →

Triki z GIT: zdalne repozytorium SVN

Kolejną ciekawostką, którą chciałbym omówić są zdalne repozytoria i dostęp do nich. O ile są to repozytoria tego samego typu (czyli np. Subversion połączone z Subversion – jako externals, czy Git pracujący z Gitem – jako submodules), to nie ma to większego znaczenia i obsługa jest bezproblemowa. Ciekawsze są oczywiście krzyżówki. Jeśli przyjrzymy się bliżej pracy w Git, który musi korzystać z zewnętrznego repozytorium Subversion, to już wcale nie musi wyglądać prosto. Read more →