Coding with Titans

so breaking things happens constantly, but never on purpose

Problem ze statyczną analizą kodu a nieprawidłowymi wersjami bibliotek

Podczas pracy nad projektem i uruchomieniu statycznej analizy kodu w Visual Studio 2008 (Code Analysis 2008/FxCop) napotkałem bardzo intrygujący błąd: CA0058 : The referenced assembly 'EnvDTE, Version=7.0.3300.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a' could not be found. This assembly is required for analysis and was referenced by: 'MojProjekt.dll', 'VSLangProj.dll'. Należy w tym miejscu oczywiście zaznaczyć, że faktycznie projekt jest zależny od wymienionej VSLangProj.dll oraz EnvDTE.dll. Tyle, że ta ostatnia jest dołączana w wersji 8.0. Cały kłopot w tym, że wymagana wersja 7. Read more →