Coding with Titans

so breaking things happens constantly, but never on purpose

Visual Studio 2010 SDK po instalacji ServicePack 1

Tyle co ukazał się upragniony przez wielu Visual Studio 2010 ServicePack 1, a już okazuję się, iż kolejność instalowania dodatków do Visual Studio ma swoje zależności.

To o czym chciałem przede wszystkim powiedzieć, to wymóg instalacji Visual Studio SDK przed zainstalowaniem SP1. Inaczej nie będzie to możliwe i instalacja się nie powiedzie z dziwnie (jak zwykle?) nic nie mówiącym komunikatem o błędzie.

Error Type: Microsoft.VisualStudio.Sdk.Setup.MissingPrerequisiteException
Error Message: You must have Microsoft Visual Studio 2010 installed on your computer before procedding.

Visual Studio Installer Error

Jak zatem wybrnąć z tej sytuacji (bo instalacja na maszynie wirtualnej zajęła jednak sporo czasu! i cofanie jej + ponawianie to trochę zbyt wiele)? Otóż sztuczka polega na tym, aby używając monitora rejestru zobaczyć, do czego próbuje odwołać się instalator SDK. W moim przypadku było to lokalizacja numer wersji Visual Studio Service Pack:

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\DevDiv\VS\Servicing\10.0]
“SP” = 1

A zmieniając wartość z ‘1’ na ‘0’, oszukamy na chwilkę instalator SDK. Na koniec przywracamy ‘1’ i po sprawie.

Więcej o tym, jak znaleźć rozwiązanie samemu następnym razem - tutaj.