Coding with Titans

so breaking things happens constantly, but never on purpose

SQL Day 2009

SQL Day 2009

28. listopada odbyła się konferencja SQLDay 2009. A ja na tej imprezie byłem i sam pomagałem w jej organizacji. Ci co nie przyszli niech tylko żałują!

SQLDay Crew