Coding with Titans

so breaking things happens constantly, but never on purpose

ScreenShot na PlayBooku

Jak zrobić zrzut aktualnego ekranu na PlayBooku? Można oczywiście aparatem ;), ale jak uzyskać coś w oryginalnej rozdzielczości?

Wciśnij przyciski Volume+ i Volume- jednocześnie. A plik zostanie zapisany pośród innych utworzonych zdjęć na rolce aparatu. Niestety nie zostanie odegrany żaden dźwięk ani animacja w tym momencie, sygnalizująca wykonanie tej operacji.

Następnie używając QNX Momentics IDE i widoku Target File System Navigator, otwieramy folder, w którym obrazki te się znajdują:

wifi:/accounts/1000/shared/camera/

i możemy je przegrać na swoją maszynę.