Coding with Titans

so breaking things happens constantly, but never on purpose

Mac OS X – Pokaż kotku, co kryjesz w środku

Próżno szukać opcji w ustawieniach, aby pokazać wszystkie ukryte pliki i foldery. Niestety takowa nie istnieje. Aby ukazać to, czego zazwyczaj “standardowy” użytkownik nie chce oglądać należy w oknie terminala wpisać:

defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles TRUE
killall Finder

I po sprawie. Oczywiście, dla cofnięcia zmian TRUE wystarczy zamienić na FALSE.