Coding with Titans

so breaking things happens constantly, but never on purpose

JSON@CodeTitans na NuGet

Kolejny kamień milowy osiągnięty. Od dzisiaj biblioteka JSON@CodeTitans dostępna jest jako pakiet NuGet. Obsługiwana jest większość dostępnych aktualnie platform .NET.

Instalacja:

PM> Install-Package codetitans-json

Zapraszam do korzystania.