Coding with Titans

so breaking things happens constantly, but never on purpose

CodeTitans Libs v1.7

Kolejna wersja już jest – najnowsza biblioteka CodeTitans v1.7!

Zmiany, zmiany, zmiany:

  • dodano wsparcie dla Silverlight 4.0+
  • dodano wsparcie dla modyfikowalnego JSONa, czyli odtąd można tworzyć całe drzewo JSON w locie i serializować do tekstu poprzez pojedyncze wywołanie ToString() (poprzez interfejs IJSonMutableObject)
  • dodano opcję klonowania istniejącego drzewa JSON jako modyfikowalne (IJSonMutableObject)
  • usprawniono możliwości filtrowania logów debugowych

Zachęcam do pobrania tutaj.